share this pageshare this page deel deze pagina

Beoordelingscriteria

De hieronder genoemde onderwerpen dienen bij de aanmelding aan de orde te komen. De deelnemer dient tijdens de pitch ook aan te geven op welke onderdelen in het proces van idee naar werkelijkheid hij/zij support wenst.

1. Innovatief vermogen

Het product, concept, proces, procedé of dienst biedt een noviteit op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied en heeft zich in de markt nog niet bewezen.

2. Maatschappelijke impact

De innovatie levert een aantoonbare toekomstbestendige bijdrage aan de maatschappij waarbij het resultaat (in)direct aan de (lokale) samenleving ten goede komt.

3. Klantfocus

Het product, concept, proces, procedé of dienst levert in grote mate toegevoegde waarde aan de markt/consument. Er is vraag naar of er zal belangstelling voor zijn.

4. Rentabiliteitsverwachting

Het product, concept, proces, procedé of dienst is binnen een reële termijn (3 jaar) financieel en maatschappelijk rendabel te realiseren.

"Als je toch van plan bent om na te denken, denk dan in elk geval groot."
Donald Trump